top

Matrix Brokers

klient: Matrix Brokers I rok: 2012

všetky referencie

Vytvorenie web stránky a korporátnej identity pre finančnú spoločnosť. Pri tvorbe grafickej podoby web stránky sme kládli dôraz na zameranie spoločnosti a stránku sme prispôsobili retailovej klientele. Pri programovaní stránky sme na požiadanie klienta dbali na maximálnu kompatibilitu so staršími internetovými prehliadačmi.