top

Naše referencie

Počas štyroch rokov pôsobenia sme pracovali na takmer 40 úspešných projektoch (pod hlavičkou grafického štúdia Vision Design - graphic zoo). Špecializujeme sa, prevažne, na firemné web stránky a celkovú korporátnu identitu spoločnosti, pričom kladieme dôraz na dizajn, funkčnosť a úžitok pre klienta. V našom portfóliu nájdete aj niekoľko mikrostránok, a tiež veľmi úspešný vlastný projekt Responsee.